Stichtings informatie

Gegevens
Naam van de instelling: Stichting Kindsupport Meppel
RSIN-nummer: 860754571
Contactgegevens: info@kindsupportmeppel.nl

Doelstelling:
Bestrijding van kind armoede in de gemeente Meppel en het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van kinderen/jongeren tot 21 jaar uit gezinnen voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn om uit eigen middelen hun kinderen normaal te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaalmaatschappelijk leven.

Beleidsplan:
Een werkgroep verricht werkzaamheden die voortvloeien uit de doelstelling van de stichting. De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging namens de gemeente Meppel, St. Leergeld Meppel, St. Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe en een ervaringsdeskundige op het gebied van armoede.

Voor financiële ondersteuning bij leermiddelen en contributies voor sport- of culturele activiteiten wenden Leergeld Meppel en het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe eigen donaties en verkregen subsidies aan of er wordt een beroep gedaan op Nationaal Fonds Kinderhulp dan wel Jarige Job.

Functies en namen bestuursleden:
Voorzitter: Wim Zwaan
Penningmeester: Dylan Wielhouwer
Bestuurslid: Naziha El Mahjoubi – Ezzeroili
Poortwachters: Houda Zaidan en Sigrid Waarsing


Beloning bestuur:
De bestuurders ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag activiteiten Financiële verantwoording